Fenomen Yayıncılık

Hesabım

Üye Girişi / Üye Ol

Bayi Girişi / Başvuru

Arap Edebiyatı Tarihi II - Sadru’L-İslâm Dönemi (01-41/622-661)

Prof. Dr. Kenan Demirayak

Ürün yorumu yok
Bu Ürünün Kargoya Veriliş Süresi 4 İş Günüdür
%15 indirim
79,73
67,50 | Tüm Ödeme Seçenekleri |
ÖN SİPARİŞ OLUŞTURMA
           
Ürün Kodu 1125121
Ürün Durumu YENİ
Ürünü Paylaşın
Pinterest Linkedin
    Benzer Ürünler

Elinizdeki bu çalışma, daha önce yine tarafımızdan hazırlanan ve Arap Edebiyatının İslâm öncesi devresinin incelendiği “Arap Edebiyatı Tarihi I-Câhiliye Dönemi” adlı çalışmanın devamı olup, bu çalışmada Arap Edebiyatının, Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemini içine alan ve “Asr-ı Saâdet” olarak adlandırılan, diğer bir ifadeyle Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretinin ve Hz. Muâviye’nin Şam’da halifeliğini ilan edişinin esas alındığı m. 622-661 yılları arasını kapsayan ve edebiyat tarihçilerince “Sadru’l-İslâm Dönemi” adı verilen dönemdeki durumu incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, gerek Doğu Dilleri ve Edebiyatları ya da Arap Dili ve Belâğati alanında öğrenim gören Lisans ve Lisansüstü Eğitim öğrencilerine, gerek Arap Dili, Belağati ve Edebiyatı alanına ilgi duyan okuyuculara Hz. Peygamber ve Dört Halife Dönemini içine alan, Türkçe yazılmış bir Arap Edebiyatı Tarihi sunmaktır. Muhtevasından da anlaşılacağı gibi, İslâmiyetin etkisi altında gelişen ve bir takım değişmelere uğrayan Arap Edebiyatının ele alındığı çalışma, İslâm’ın başlangıcından Dört Halife Döneminin sonuna kadarki yaklaşık yarım asırlık bir dönemin tarihî, siyasî, sosyal, dinî ve kültürel ortamının incelendiği bir Giriş’ten sonra, Şiir ve Nesir olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şiir, bütün özellikleri, onu teşvik eden faktörleri, konu ve temalarıyla birlikte ele alınıp işlenmiş ve her şiir türü örneklendirilerek Türkçeye çevirisi yapılmıştır. İkinci bölümde ise hitâbet, kitâbet, vasiyyetler, tevkî‘ât ve hikmetli sözleri içeren nesir incelenmiş, verilen örneklerin tamamı Türkçeye çevrilmiştir.

1157