Fenomen Yayıncılık

Hesabım

Üye Girişi / Üye Ol

Bayi Girişi / Başvuru

Çerkeş İlçesinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

Doç. Dr. Şaban Çelikoğlu

Ürün yorumu yok
Bu Ürünün Kargoya Veriliş Süresi 4 İş Günüdür
%20 indirim
180,00
144,00 | Tüm Ödeme Seçenekleri |
           
Ürün Kodu 1111146
Ürün Durumu YENİ
10+ Adet Stokta
Ürünü Paylaşın
Pinterest Linkedin
    Benzer Ürünler

Çerkeş İlçesi’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası adlı bu çalışmada; Çerkeş ilçe sınırları içerisinde kalan sahadaki beşeri ve ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin şekillenmesinde belirleyici olan insan-mekan etkileşimi coğrafyanın temel ilkeleri doğrultusunda incelenmeye çalışılmıştır. Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında geçiş sahası üzerinde yer alan Çerkeş ilçesinin doğal ve beşeri özellikleri çeşitlilik göstermektedir. İlçede mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi, geliştirilecek fiziki ve ekonomik planlama kararlarının rasyonel esaslara dayandırılması için bilimsel esaslar çerçevesinde incelenmesiyle mümkün olabilir. Bu bağlamda kalkınma çabası içerisinde olan ilçenin beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerinin günümüze kadar ayrıntılı bir şekilde araştırılmamış olması, çalışma konusu olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Araştırma sahasının üç bölümde ele alındığı bu çalışmanın birinci bölümünde, beşeri ve ekonomik faaliyetlerin şekillenmesinde etkili olan yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, hidroğrafya ve toprak örtüsü gibi fiziki coğrafya özellikleri ele alınmıştır. İkinci bölümde, sahanın nüfus ve yerleşme özellikleri üzerinde durulmuştur. Kalkınmada itici güç görevi gören nüfusun aile büyüklüğü, yaş, cinsiyet, eğitim ve sağlık durumu gibi özellikleri incelenmiş; nüfusun nicelik ve niteliğinde değişikliklere yol açan göç hareketleri nedenleri ve sonuçlarıyla analiz edilmeye çalışılmıştır. Kırdan kente göçün etkisiyle hızlı bir değişim geçiren yerleşmelerin özellikleri, gelişimi ve sorunları irdelenmiştir. Yine bu bölümde yerleşmelerdeki meskenlerin özellikleri ile fiziki, beşeri ve ekonomik koşullarının mesken şekillerine etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde ilçedeki ekonomik faaliyetler ele alınmıştır. Bu bölümde mevcut arazi kullanımı, tarımsal üretim, hayvancılık, ormancılık, madencilik, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm durumu analiz edilmiş; fiziki ve beşeri faktörlerle etkileşim düzeyleri belirlenmeye çabalanmıştır. Sonuç kısmında elde edilen bulgular, saptanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren değerlendirmelerde bulunulmuştur. Özellikle kırsal kesimden ketlere yaşanan göçlerin nedenleri, göçleri yavaşlatmanın ve kırsal kalkınmayı sağlamanın yolları üzerinde durulmuş ve yörede çok yönlü planlanmış bir kırsal kalkınma programına ihtiyaç olduğu kanaatine varılmıştır.

582