Ürün Başarıyla Sepetinize Eklendi Sepete Gitmek için Tıklayınız
Farsça Sözdizimi

Hesabım

Üye Girişi / Üye Ol

Farsça Sözdizimi

Nimet Yıldırım

Bu Ürünün Kargoya Veriliş Süresi 4 İş Günüdür
%20 indirim
30,00
24,00 | Tüm Ödeme Seçenekleri |
Ürün Kodu 1110160
Ürün Durumu SIFIR

Farsça Sözdizimi ilk baskısına hazırlanırken öncelikle üniversitele- rimizin “Fars Dili ve Edebiyatı Bölümleri”, Farsça’nın ders olarak okutulduğu “Türk Dili ve Edebiyatı” ve “Tarih” bölümleriyle “İlahi- yat Fakülteleri” ve diğer eğitim kurumlarında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler ile Farsça’ya ilgi du- yan çevrelerin bu alandaki ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. İlk baskısından bu yana hedeflenen kitlelerin dışına taşarak yoğun bir okuyucu kitlesine ulaştı. “Farsça cümle yapıları”, “cümle türleri” ve “cümle tahlilleri” konularındaki ayrıntılı anlatım düzeni ve örnekle- me sistemiyle alanında önemli bir boşluğu doldurdu. Farsça Sözdizimi’nin yazımında Ahmed-i Şifâî’nin, Farsçanın sözdi- zimi konusunda zengin içeriği, ayrıntılı açıklamaları ve örnekleriyle şimdiye kadar bu dalda kaleme alınan eserlerin en önemlisi olarak kabul edilen Mebânî-yi İlmi-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî adlı çalışması te- mel kaynak olarak kullanıldı. Hasan Mahmudzâde’nin, Farsça basit cümleler konusunda önemli bilgilere yer veren “Fars Dilinin Sade Cümle Sentaksısı” adlı eserinden önemli ölçüde yararlanıldı. Bu alan- da bir diğer dilbilimci Pervîz Nâtil-i Hânlerî’nin Târîh-i Zebân-i Fârsî adlı Farsça dil tarihi ve Farsça dilbilgisinin tarihsel gelişim ve dönü- şüm evrelerini ele alan eseriyle, Farsça dilbilgisini modern dilbilgisi kurallarıyla karşılaştırımalı olarak inceleyen Destûr-i Zebân-i Fârsî adlı eseri temel kaynaklar arasında yer aldı. Bunların dışında en çok baş- vurulan kaynaklar arasında; Hasan-i Enverî ile Hasan Ahmedî-yi Givî’nin birlikte hazırladıkları Destûr-i Zebân-i Fârsî adlı eser başta olmak üzere kaynakçada verilen diğer eserler yer almaktadır. Farsça Sözdizimi’nde, Farsça cümleler ele alınırken bütün dilbilgisi terimleri Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilerek konuların daha kolay anlaşılması amaçlanmış, bu konuda Hikmet Dizdaroğlu’nun, “Türkçe Sözdizimi”ni konu alan Tümcebilgisi ile Haydar Ediskun’un, Türkçe Dilbilgisi adlı eserlerine başvurulmuştur. Farsça Sözdizimi, beş bölümden oluşmakta ve bu bölümlerde sıra- sıyla şu konular ele alınmaktadır: Birinci bölüm: Cümle, cümlenin tanımı ve özellikleri. İkinci bölüm: Cümlenin ögeleri. Üçüncü bö- lüm: Cümle türleri. Dördüncü bölüm: Basit cümleler ve türleri. Be- şinci bölüm: Bileşik cümleler ve türleri.

30