Fenomen Yayıncılık

Hesabım

Üye Girişi / Üye Ol

Bayi Girişi / Başvuru

Müzikte Güncel Çalışmalar

Kollektif

Ürün yorumu yok
Bu Ürünün Kargoya Veriliş Süresi 4 İş Günüdür
%20 indirim
80,00
64,00 | Tüm Ödeme Seçenekleri |
           
Ürün Kodu 11121324
GTIN 9786257351775
Ürün Durumu YENİ
10+ Adet Stokta
Ürünü Paylaşın
Pinterest Linkedin
    Benzer Ürünler

Editörlerden…

Müzik, sanat ve bilim alanı olarak; hem bir eğitim alanı, hem de önemli bir eğitim aracıdır. Bu yüzdendir ki; içerisinde ihtiva ettiği pek çok boyut ve özellikten dolayı öteden beri araştırılma ve incelemeye hep mazhar olmuştur ve olmaktadır.  Çağdaş ve dengeli bireylerin yetiştirilmesinde bilim eğitimi, teknik eğitim ve spor eğitimi ne denli önemli ve gerekli ise sanat alanı da bir o kadar gerekli ve önemlidir. Çünkü bireylerin duygu ve kişilik gelişiminde sanatın yeri hiçbir zaman yadsınamaz. Müzik, doğumdan-ölüme değin insanın yaşamında adeta vazgeçemediği unsurların en başında gelen olgulardan birisidir.  İnsanoğlu sevincini, üzüntüsünü müzikle yaşar, içindekileri müzikle dışa vurur, yaratır, yorumlar ve kültürel birikimlerinin büyük çoğunluğunu da müziksel öğeler yoluyla gelecek kuşaklara aktarır. Müzik statik değil, aksine yaşayan, sürekli değişen ve gelişen bir olgudur. Bu bakımdan; gelenekselliğinin-modernisasyonun yanı sıra, güncel konular, teknolojinin kullanımı, eğitimdeki farklı yansımalar vb. hususların tümü; doğrudan müzik alanının içerisinde bir yer bulmaktadır.

Müzikte Güncel Araştırmalar” başlıklı kitapta; “Solfej Disiplininde Deşifre Becerilerinin Gelişmesi”,  Güney Kore ve Türkiye Özelinde İnsani Gelişme Endeksi ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan Eğitime Ayrılan Payların Karşılaştırılması”, “Öğrencileri Bağımsız Bilişsel Etkinliklere Dâhil Etmenin Bir Aracı Olarak “Müziksel İşitme Okuma ve Yazma” Disiplini Üzerine Bağımsız Çalışma Becerisi”, “Toplumsal Cinsiyet Algısının Kadın Bağlama Öğrencilerinin Eğitim Sürecine Etkilerinin İncelenmesi” ve  “Müzik Eğitimi ve Müzik Dersi Öğretim Programları Üzerine Bir Eleştiri”  isimli birbirinden değerli kitap bölümü çalışmaları yer almakta olup; söz konusu çalışmaların konu alanı ile profesyonel ya da amatörce ilgilenen pek çok öğrenci, eğitimci, akademisyen ve müzik araştırmacısının ilgisini çekeceği düşünülmektedir.

Bu bağlamda; öncelikle kitabın hazırlanmasında emeği geçen ve koordinasyonu sağlayan doktora öğrencim Uzm. Nihat Kalkandelen’e, ardından bölüm yazarı hocalarımıza ve yayın sürecini gerçekleştiren Fenomen Kitap Kırtasiye ve Yayıncılık’a teşekkürü bir borç bilirim.

Müzik alanına, müzik eğitimine ve müzik eğitimcilerine yararlı olması dileğiyle…

Prof. Dr. Aytekin ALBUZ

İnsanlığın yaşam serüveninde müziğin varlığı ve işlevsel yapısı itibariyle ne denli önemli ve gerekli bir olgu olduğu günümüze değin birçok araştırmaya konu olmuştur. Müziğe yaklaşımda bilimsel bakış açısının, müziğin hem eğitimsel hem de sanatsal niteliğini güçlendiren bir unsur olduğunu söylemek mümkündür. Eldeki bu eserin ortaya çıkarılmasındaki amaçlardan biri yukarıda belirtilen yaklaşıma mütevazi bir bakış açısıyla hizmet ederek müzik alanına gönül verenlere katkıda bulunmaktır.

Son yıllarda müzik alanında yazılan bilimsel kitapların sayısının arttığını görmek alanda çalışan araştırmacılar ve müzikseverler açısından mutluluk vericidir. Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı zorlu koşullar içinde geniş soluklu bir çalışma sürecinin ürünü olan bu kitapta müzik eğitimi, müzik teorisi, çalgı eğitimi, ekonomi vb. bağlamlarda ele alınmış birbirinden değerli çalışmalara yer verilmiştir. Kitapta yer alan bu çalışmalar; solfej disiplininde deşifre becerilerinin geliştirilmesinde püf noktaların neler olabileceği, öğrencileri bağımsız bilişsel etkinliklere dâhil etmenin bir aracı olarak solfej disiplini, genel müzik eğitimi ve müzik dersi öğretim programlarına yönelik eleştiri, toplumsal cinsiyet algısı ve kadın bağlama öğrencilerinin eğitim süreci, Güney Kore ve Türkiye özelinde insani gelişme endeksi ve gayri safi yurtiçi hasıladan eğitime ayrılan payların karşılaştırılması üzerine odaklanmıştır.

Kitabın oluşumunda katkıda bulunan tüm yazarlara, karşılıklı değerlendirmelerle çalışmaların içeriğine yönelik eleştirileri ortaya koyarak eksiklikleri gidermeye ilişkin çabasından dolayı değerli meslektaşım, kıymetli müzik insanı Prof. Dr. Aytekin Albuz’a, yazarlar ve editörler arasında köprü olan ve eşgüdümü sağlayan sevgili öğrencim Uzm. Nihat Kalkandelen’e, kitabı yayına hazırlayan Fenomen Kitap Kırtasiye ve Yayıncılık çalışanlarına teşekkür ederim.  

Kullanan ve kullandıranlara yararlı olması dileğiyle…

Prof. Dr. Yakup Alper VARIŞ

 

108