Fenomen Yayıncılık

Hesabım

Üye Girişi / Üye Ol

Bayi Girişi / Başvuru

Siverekli Mehmed Nurettin Bey-Hayatı ve Yemen Lahiyası

Yahya Yeşilyurt

Ürün yorumu yok
Bu Ürünün Kargoya Veriliş Süresi 4 İş Günüdür
%21 indirim
62,00
49,00 | Tüm Ödeme Seçenekleri |
           
Ürün Kodu 11161188
Ürün Durumu YENİ
10+ Adet Stokta
Ürünü Paylaşın
Pinterest Linkedin
    Benzer Ürünler

Yemen, tarihi olarak, çok renkli ve zengin bir geçmişe sahiptir. Bu tarihi arka plan, Yemen’in hem kültürel hem de coğrafi açıdan, her dönemde önemini artırmıştır. Özellikle de sömürge faaliyetlerinin arttığı bir dönemde stratejik önemi ortaya çıkmıştır. Yemen, İslamiyet’in o bölgede gelişmesinden sonra çeşitli devletlerin idaresine geçmiştir. Daha sonra kademeli bir fetih hareketi ile Osmanlı İdaresi’ne bağlanmıştır. Osmanlı Devleti idaresine geçtikten sonra Yemen, Devlet’in güney politikasını oluşturmuş bir bölgedir. Osmanlı Devleti ise atadığı idarecilerle ve zaman zaman da yerel idarecilerle bu bölgeyi elde tutmaya çalışmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde sömürgeci güçlerin bölgeye olan ilgisi artınca, Osmanlı Devleti’de şüphesiz bu ilginin dışında kalamamıştır. Bölgeye yönelik çeşitli girişimler ön plana çıkmaya başlamıştır. Çeşitli askeri müdahalelerin yanında, araştırma komisyonları kurulmuş ve bu komisyonlar bölgeye gönderilmiştir. Elimizdeki çalışmanın ana konusunu, bu komisyonların araştırmalarına dayanarak yazılan Yemen Layihası oluşturmaktadır. Layiha günümüz anlamıyla bir rapor olarak nitelenebilir. Bu rapor Mehmet Nurettin Bey tarafından kaleme alınmıştır. Layihayı günümüz alfabesine çevirmenin yanı sıra konumuzu zenginleştirmek ve anlaşılır kılmak için kısa bir Yemen Tarihi’ne değinmeyi yerinde bulduk. Giriş kısmı başlığı altında Arabistan Yarımadası’nın ve Yemen’in coğrafi durumunu verdik. Peşi sıra Yemen’in stratejik konumu ve önemi üzerinde birkaç husus belirttik. İlkçağlar’dan Osmanlı Devlet’i idaresine kadar, tarihi geçmişi hakkında da bilgilerin verilmesinin, okuyucuyu layihaya hazırlayacağını düşündük. Çünkü böylelikle, layihaya direk bir giriş yapmaktansa, okuyucunun zihninde bir altyapı oluşturarak başlamanın daha faydalı olacağı kanaati bizde yaygındır. Yukarıda bahsettiğimiz bilgilerden sonra eserin yazarı olan Mehmet Nurettin Bey hakkında bilgilere ulaşmak için İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde çeşitli dönemlerde araştırmalar yaptık. Babasının görevi nedeniyle Mekke’de dünyaya gelen M.Nurettin Bey, çok renkli bir kişiliğe sahiptir. Devlet’in birçok kademesinde ve çeşitli yerlerinde görev yapmıştır. Siverek’ten bir dönem milletvekili olmuştur. Ülke’nin geleceği ve Devlet’in gidişatı hakkında çeşitli çalışmalarını, Meclis çatısı altında yürütmüştür. Duyarlı ve çalışkan bir kişiliğe sahip olması nedeniyle günümüzdeki birçok milletvekiline, yaptığı çalışmaları ile örnek ve önder oluşturacak karaktere sahiptir. Emekli olduktan sonra ticarete atılmıştır. Çalışmamızın giriş kısmına ve birinci bölümüne, yukarıda değindik. İkinci bölüm Yemen Layihası’nın günümüz harflerine çevirisinden oluşmaktadır. Bu bölümdeki başlıklar layihanın orjinaline dayanılarak verilmiştir. Üçüncü bölüm ise tarafımızdan layiha hakkında yapılan değerlendirme ile son bulmaktadır. Çalışmamıza Nurettin Bey’in hayatı ve Yemen hakkında çeşitli kaynakları bulabileceğimiz kaynakça ekledik. Zenginlik ve kolaylık açısından dizin ve ekler kısmı bırakmayı da uygun bulduk.

642