Fenomen Yayıncılık

Hesabım

Üye Girişi / Üye Ol

Bayi Girişi / Başvuru

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları - II

Yazar-Kollektif

Ürün yorumu yok
Bu Ürünün Kargoya Veriliş Süresi 4 İş Günüdür
%20 indirim
189,00
151,00 | Tüm Ödeme Seçenekleri |
           
Ürün Kodu 11601332
Ürün Durumu YENİ
10+ Adet Stokta
Ürünü Paylaşın
Pinterest Linkedin
    Benzer Ürünler

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin farklı alanlarına ait akademik çalışmaları siz değerli okuyucuların istifadesine sunduğumuz bu kitap dokuz bölümden oluşmaktadır. Çalışmaların yedi tanesi Türkçe biri İngilizce olarak yayınlanmıştır. Eser, Türk Dili ve Edebiyatı, Kamu Yönetimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih vb. alanlarında yeni bakış açıları kazandırabilecek incelemeler ve bu alanlara katkı sağlayabilecek eleştirel tahlil ve araştırmalar içermektedir. Alanında değerli araştırmacıların kıymetli emekleri ile ortaya koyduğu farklı konu başlıkları ele alınmıştır. Her bir bölüm müstakil bir araştırmaya konu olacak kadar kapsamlıdır. “İngiltere ve Türkiye Ana Dili Öğretim Programlarının İncelenmesi” başlıklı çalışmada, dünyada en çok konuşulan ve ortak bir dil olan İngilizce’ nin ana dil olarak öğretildiği İngiltere ve Türkiye de konuşulan ana dili Türkçe’nin benzerlik ve farklılıkları ortaya konularak karşılaştırma yöntemiyle ortaya konulacaktır. “Kamu Sektöründe Etkili Liderlik” adlı çalışmada öncelikle liderlik kavramı üzerinde durulacak, liderliğin tarihi süreç içerisinde nasıl değiştiği liderlik teorileri bağlamında incelenecek ve kamu kurumlarındaki liderlik davranışlarını anlamak için kamu ve özel sektör arasındaki temel farklılıklar üzerinde durulacaktır. Son olarak da kamu kurumlarındaki etkili liderlerin özellikleri, sorumlulukları ve rolleri tartışılacaktır. “Muhammed ‘Abdulhalîm ‘Abdullah’ın Lakîta Adlı Romanında Öne Çıkan Temalar” bölümünde ise yirminci yüzyılın ikinci yarısında modern Arap Edebiyatında duygu yüklü romanları ile şöhret kazanan Mısırlı yazar Muhammed ‘Abdulhalîm ‘Abdullah’ın ilk romanı Lakîta’da öne çıkan aşk, yalnızlık, umutsuzluk, ölüm, özlem, ayrılık, kadın ve doğa temaları ele alınacaktır. “Crimes and The Penalties: Slaves In Trabzon Court In The Second Half Of The 17th Century” bölümünde ise toplam 33 adet Trabzon mahkeme sicil kaydı taranmış ve bu kayıtlardan elde edilen bilgiler dâhilinde sosyal tabakanın en alt tabakasını oluşturan kölelerin karıştıkları olaylar ve işledikleri suçlar ele alınmıştır. Bu bilgiler ışığında bu kölelerin Osmanlı saraylarında, toplum içinde ve özellikle Trabzon'da nasıl muamele gördükleri detaylı bir şekilde ele alınmaya çalışılacaktır. “Trabzon Mahkeme Kayıtlarına Göre 17. Yüzyılın İkinci Yarısında Mülk Satışları (1658-1659)” adlı çalışmada H. 1068-1069/M.1658-1659 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva eden 1837 numaralı Trabzon kadı sicili kaynak olarak kullanılmıştır. Bu sicilde 144 adet mülk satış kaydı tespit edilmiştir. Bu mülk satışlarından yola çıkarak XVII. yüzyılın ortalarında, Trabzon’daki Müslim-gayrimüslim ilişkileri, mülk fiyatları, mülklerin fiziki yapısı, Trabzon halkının sosyal-ekonomik yapısı hakkında değişik bilgiler ortaya çıkarılacaktır. “Tâhâ Hüseyin’in Şeceratu’l-Bu’s Adlı Romanının Teknik Ve Tematik Yönden İncelenmesi” adlı çalışmada ise “Amîdu’l-Edeb” unvanına sahip hem Modern Arap Edebiyatının hem de çağdaş Mısır Edebiyatının önde gelen isimlerinden, köklü bir geçmişe sahip olan tenkit geleneğinin başlıca temsilcilerinden biri olan Tâhâ Hüseyin’i ve onun ilk kuşak romanı olarak kabul edilen ve ciddi roman çalışması olarak değerlendirilen “Şeceratu’l-Bu’s” (Keder Ağacı) adlı eserini teknik ve tematik yönden ele almaya çalıştık. “Çocuklara Fısıldayan Şair: Kayser Eminpûr” adlı çalışmada ise devrim ve sonrasını temsil eden ve devrimin acı ve tatlı günlerini yaşayan halkın dili olan Kayser Eminpûr’un (1338 h.ş.-1386 h.ş./1959-2007) hayatı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra şairin çocuklar ve gençler için kaleme aldığı şiirlerden örnekler verilecektir. “Geçmişten Bugüne Şamanizm” isimli çalışmada; dinin genel bir tanımı yapılarak Türklerde din ve inanç başlığı altında Gök Tanrı, Şamanizm, Şamanizm’in tarihi geçmişi, Şaman ritüellerinden olan ayin ve bayramlar, Şaman giysileri ve davulu ile Şamanlığın günümüze yansımaları hakkında detaylı bilgiler verilecektir. “Hakan Bıçakcı’nın Romanlarında Şizoid Kişilikler” adlı son çalışmada ise Hakan Bıçakcı’nın, roman ve öykü gibi edebi türlerde yazmış olduğu eserleri ile son dönemlerde Türk edebiyatında adından sıkça söz ettiren yazarlardan biri olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Bıçakcı’nın, roman kişilerinin dış dünyaya uyum sağlayamadıkları, iş hayatında istikrarı yakalayamadıkları, özel hayatındaki ilişkileri yürütememe gibi kişilik bozukluğunu ortaya koyan bilgiler sunulmaktadır. Bu vesile ile kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen değerli bölüm yazarlarına teşekkür eder ve çalışmaların alana katkı sunmasını temenni ederiz.

228