Fenomen Yayıncılık

Hesabım

Üye Girişi / Üye Ol

Bayi Girişi / Başvuru

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teorik ve Ampirik Çalışmalar

Yazar-Kollektif

Ürün yorumu yok
Bu Ürünün Kargoya Veriliş Süresi 4 İş Günüdür
%20 indirim
176,00
140,00 | Tüm Ödeme Seçenekleri |
           
Ürün Kodu 11601331
Ürün Durumu YENİ
10+ Adet Stokta
Ürünü Paylaşın
Pinterest Linkedin
    Benzer Ürünler

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin farklı alanlarına ait akademik çalışmaları siz değerli okuyucuların istifadesine sunduğumuz bu kitap, yedisi Türkçe ikisi İngilizce olmak üzere toplam dokuz bölümden oluşmaktadır. Kitap Sosyoloji, Çalışma Psikolojisi, Kamu yönetimi, Turizm, Çevre ve Ekonomi alanlarında yeni bakış açıları kazandırabilecek incelemelerin yanı sıra bu alanlara katkı sağlayabilecek eleştirel tahlil ve araştırmaları içermektedir. Alanında değerli araştırmacıların kıymetli emekleriyle farklı başlıklar altında hazırlanan kitabın her bir bölümü, müstakil bir esere konu olacak kadar kapsamlıdır. “Eski Türklerde Aile Yapısı ve Fonksiyonları” başlıklı çalışma, eski Türklerde ailenin toplumsal sistem içindeki yerini ve işlevini konu edinmektedir. Çalışmada, İslamiyet öncesi Orta Asya Türk toplumunda ataerkil bir yapılanmadan ziyade toplumsal cinsiyet rollerinde daha eşitlikçi olması ile göçebe toplumsal formasyonu arasında ilişki kurulmakta ve tarihsel materyal ve olgular, sosyolojik kavramlaştırmalarla analiz edilmektedir. “İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışan Memnuniyeti” başlıklı çalışma, kurum ve işletmeler için elzem olan insan kaynaklarının etkili yönetimi uygulamalarına yönelik çalışan memnuniyetinin belirlenmesini konu edinmektedir. Çalışmada, çalışanların insan kaynakları yönetiminin etkili olduğuna yönelik görüşlerinin insan kaynakları yönetimi uygulamalarından duydukları memnuniyet düzeyinden etkilenip etkilenmediği ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarına yönelik memnuniyet düzeylerinin demografik özelliklerine göre değişip değişmediği test edilmektedir. “Male-Female Conflict in the Social Sphere of Feminism and the Red Pill” başlıklı çalışmada, feminist kuramın söylemlerine karşı Rollo Tomassi önderliğinde başlayan ve sosyal medya aracılığıyla kısa sürede tüm dünyada taraftar bulan uluslararası erkek dayanışmalarından en güçlüsü sayılabilecek Red Pill öğretisi ele alınmaktadır. “Ekonomik Özgürlük, Beşerî Sermaye ve İnovasyon” başlıklı çalışmada, ekonomik özgürlük, beşerî sermaye ve inovasyon arasındaki ilişkiler, 2001-2020 dönemi ve 72 ülke özelinde Dumitrescu & Hurlin panel nedensellik analizine dayalı olarak incelenmektedir. “Bayburt Gastronomi Kültürünün İl Turizm Potansiyeli İçindeki Yeri” başlıklı çalışmada, Bayburt ilinin Gastronomi Turizm potansiyeli doküman taraması yoluyla incelenmekte ve ilin sosyo-ekonomik gelişiminde gastronomi turizminin önemine dikkat çekilmektedir. “Bayburt Kültür Turizminin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmada, Bayburt ilinin sahip olduğu somut kültürel miras unsurlarından birisi olan tarihi yapılar, sürdürülebilir turizm kriterlerine göre değerlendirilmekte ve ildeki kültür turizminin geliştirilmesine yönelik politika önerileri sunulmaktadır. “Kamu Yönetiminde Sorunları Tanımlamak” başlıklı çalışmada, örgüt ve yönetim bünyesindeki munis ve habis sorunlar arasındaki tanımlayıcı farklılıklar iç içe geçmişlik ve belirsizlik konuları üzerinden ortaya konulmakta ve söz konusu sorun türlerini çözmek için en uygun yaklaşımların neler olabileceğine yönelik görüş ve tartışmalar ele alınmaktadır. “Endüstri 4.0 ve Lojistik Faaliyetlerin Gelişimi: Lojistik 4.0” başlıklı çalışmada, bilgi teknolojisiyle operasyonel teknolojiyi birleştiren Endüstri 4.0 ve lojistiğin akıllı teknolojilerle entegrasyonunu ifade eden Lojistik 4.0 anlayışının gelişim süreci ve işletmeler için önemi ortaya konulmaktadır. “The Asymmetric Impacts of Industrialization, Economic Growth, Energy Consumption, and Trade Openness on Environmental Degradation in Turkey: New Evidence from Quantıle-on-Quantıle Regression Analysis” başlıklı çalışmada; sanayileşme, ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve ticari dışa açıklık ile çevre kirliliği arasındaki olası doğrusal olmayan ilişkiler, Türkiye özelinde 1965q1-2021q4 dönemi için kantil-kantil regresyon yaklaşımına dayalı olarak araştırılmaktadır. Bu vesile ile kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen değerli bölüm yazarlarına teşekkür eder ve çalışmaların alana katkı sunmasını temenni ederiz.

181